Oferujemy kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe podmiotów prowadzonych w formie spółek osobowych, jak i kapitałowych, a także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Oferujemy również usługi z zakresu doradztwa podatkowego, wspieramy w zakresie rozliczeń dofinansowań unijnych oraz dofinansowań PUP. Prowadzimy także nadzór księgowy w siedzibie firmy.

KSIĘGI HANDLOWE – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • doradztwo w zakresie przygotowywania umowy spółki oraz wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz rozliczenie roczne podatku PIT lub CIT
 • sporządzanie bilansów i rachunku wyników
 • przygotowywanie analiz na potrzeby rachunkowości zarządczej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, oraz ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie informacji okresowych w zakresie GUS, NBP
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS i GUS
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – KPiR

 • przygotowywanie wniosków do CEIDG oraz wniosków rejestracyjnych do ZUS
 • sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów
 • bieżące ewidencjonowanie przychodów i kosztów
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz rozliczenie roczne
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie amortyzacji środków trwałych, oraz ewidencji wyposażenia
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS i GUS
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • określenie stawki ryczałtu
 • przygotowywanie wniosków do CEIDG oraz wniosków rejestracyjnych do ZUS
 • sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów, prowadzenie ewidencji przychodu
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz rozliczenie roczne PIT-28
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie umów zlecenie, o dzieło
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie aneksów, zaświadczeń
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, oraz PIT-4 i PIT-11